Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner TO2A och TO2B i Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO2A och TO2B. Den 2 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 23 256 196 optioner, vilket motsvarar cirka 52,0 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 2,4 MSEK.

Under perioden 16 februari och 2 mars har innehavare av teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Fyra stycken teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie till kursen 41 öre. Totalt utnyttjades 373 332 optioner av serie TO2A och 22 882 864 optioner av serie TO2B, vilket motsvarar 100% av T02A och 50,7% av TO2B.

Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs 93 333 nya A-aktier och 5 720 716 nya B-aktier till bolaget. Antal aktier i bolaget blir därför 559 998 A-aktier och 65 357 362 B-aktier. Detta medför en utspädning om 20 % på A-aktierna och ca 9,6 % på B-aktierna.

Nyttjade teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket kommer interimsaktierna att omvandlas till ordinarie aktier.

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut åt Dividend Sweden AB gällande optionsinlösen.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.