Tidigare bolagsstämmor

Dividend Sweden / Investor Relations

Extra bolagsstämma den 14 oktober 2021.

Aktieägarna i Dividend Sweden kallades till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt att rösta extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Extra bolagsstämma den 30 juli 2021.

Dividend Sweden AB höll extra bolagsstämma den 30 juli 2021. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt att rösta extra bolagsstämma

Poströstningsformulär

Extra bolagsstämma den 22 juni 2021.

Dividend Sweden AB höll extra bolagsstämma den 22 juni 2021. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Anmälan och formulär för poströstning

Extra bolagsstämma den 18 maj 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma den 18 maj 2021. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Årsstämma den 24 mars 2021

Dividend Sweden höll årsstämma onsdagen den 24 mars 2021.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 26 februari 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma den 26 februari 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Anmälan och formulär för poströstning

Extra bolagsstämma den 28 oktober 2020 

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallades till extra bolagsstämma den 28 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande med anledning av förslag om vinstutdelning av aktier i Imsys AB (publ) enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen

Årsstämma den 31 mars 2020 

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallades till årsstämma den 31 mars 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 18 november 2019

Dividend Sweden håller extra bolagsstämma i Stockholm den 18 november 2019

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma 23 maj 2019

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 23 maj 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens yttrande

Fullmakt

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Årsstämma 20 mars 2019

Årsstämman ägde rum den 20 mars 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma den 30 januari 2019

Extra bolagsstämma ägde rum den 30 januari 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande med anledning av förslag om vinstutdelning av aktier i Realtid Media AB, Transiro AB, Targeteveryone AB, Evendo AB, Wifog Holding AB, Brandbee Holding AB samt Nexar Group AB enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Extra bolagsstämma den 15 november 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 15 november 2018 kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Styrelsens redogörelse den 26 oktober 2018

Styrelsens för redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för kvittning enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Extra bolagsstämma den 30 juli 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 30 juli 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Styrelsens redogörelse den 29 juni 2018

Revisorns yttrande den 29 juni 2018

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ Aktebolagslagen (2005:551)

Årsstämma den 24 april 2018

Årsstämman ägde rum den 24 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 13 november 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 25 april 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 14 februari 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 26 september 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.