Emission 2017

Dividend Sweden / Investor Relations

Årsstämman beslutade om den 14 februari 2017 beslut om en företrädesemission i syfte till att fortsätta Dividend Swedens lönsamma tillväxt. Företrädesemissionen är säkerställd till 100% av bolagets huvudägare.

Dividend Swedens företrädesemission övertecknad

Dividend Swedens företrädesemission avslutades den 15 mars 2017 och har tecknats till 233% , vilket innebär att bolaget tillförs ca 23 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 26 093 748 units med företräde, motsvarande 96% av emissionen. Därutöver tecknades 37 205 387 units utan företrädesrätt.

Läs hela pressreleasen

 

Emissionen i korthet:

Villkor Den som på avstämningsdagen innehade 1 A- eller B-aktie erhåller 1 uniträtt av serie A eller B. Det krävs 3 uniträtter för att teckna 1 unit.
Avstämningsdag 22 februari 2017
Unit 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption
Antal erbjudna units 27 102 584
Teckningskurs 0,85 kr/unit
Teckningstid 24 februari - 15 mars 2017
Emissionsbelopp      Ca 23 MSEK
Antal befintliga aktier 81 307 754
Teckningsoption Varje 2 innehavda teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie till kurs 1,70 kr under perioden 9- 27 april 2018.
Handel med uniträtter 24 februari - 13 mars 2017
Handel med BTU 24 februari till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckna elektroniskt här

Dokument för nedladdning

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.