Emission 2019

Dividend Sweden / Investor Relations

Möjlighet att investera i Dividend Sweden

Nyemission pågår 29 mars - 12 april 2019.

  • Erhåll utdelningar av aktier i spännande bolag
  • Rabatt mot bolagets substansvärde per aktie, som var 3,21 kr/aktie 31 december 2018
  • Fortsatt stor efterfrågan på nya finansieringslösningar från listade småbolag
  • Möjlighet till riskspridning samtidigt som exponering sker mot listade mindre bolag

Emissionen i korthet:

Villkor Varje 5 innehavda A- eller B-aktie på avstämningsdagen ger rätt att teckna 2 nya aktier av serie A eller B.
Avstämningsdag 27 mars 2019
Antal erbjudna aktier 10 959 345
Teckningskurs 2 kr per aktie
Teckningstid 29 mars - 12 april 2019
Emissionsbelopp Ca 21,9 MSEK
Antal befintliga aktier 27 398 364
Handel med teckningsrätter 29 mars - 10 april 2019
Handel med BTA 29 mars till dess emissionen registrerats hos bolagsverket

Dokument för nedladdning

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.