Aktien

Dividend Sweden / Investor Relations

Aktie

Dividend Sweden har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Antalet utestående aktier är 60 103 311, varav 466 665 av serie A och 59 636 646 av serie B.

Dividend Swedens B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Aktiens kortnamn: DIV B
Aktiens ISIN-kod: SE0017085145

Klicka här för att följa aktien på NGMs hemsida

Teckningsoptioner

Dividend Swedens teckningsoption TO2B är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Listningsnamn: Dividend Sweden TO2B
Kortnamn: DIV TO2B
ISIN-kod: SE0018012601
Antal instrument: 44 718 526
Första dag för handel: 2022-07-12
Sista dag för handel: 2023-02-28
Villkor: 4 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie, teckningsperiod 16 feb – 2 mars 2023. Teckningskursen ska vara 80% av genomsnittliga aktiekursen för Dividend Sweden 10 dagar innan teckningsperiodens början

Klicka här för att följa Dividend Sweden TO2B på NGMs hemsida

För fullständiga villkor, se bilagor

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2B avseende nyteckning av aktier i Dividend Sweden AB

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.