Aktien

Dividend Sweden / Investor Relations

Aktie

Dividend Sweden har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Antalet utestående aktier är 92 542 360, varav 559 998 av serie A och 91 982 362 av serie B.

Dividend Swedens B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Aktiens kortnamn: DIV B
Aktiens ISIN-kod: SE0017085145

Klicka här för att följa aktien på NGMs hemsida

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.