Investor Relations

Dividend Sweden / Investor Relations

Dividend Sweden AB har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Utdelningarna utgörs såväl av kontanta utdelningar som genom utdelningar av andra företag där Dividend Sweden investerar. Ägarspridning genom utdelning innebär att våra aktieägare utan kostnad erhåller aktier i andra bolag. På så sätt får våra aktieägare extra aktieutdelning från Dividend Sweden. Målsättningen är att Dividend Sweden ska utgöra ett attraktivt placeringsalternativ för investerare.

Det är vår bedömning att investeringar i Dividend Sweden görs till en lägre risk än motsvarande investeringar i bolag som är listade på de mindre marknadsplatserna, det vill säga de bolag som i första hand är Dividend Swedens kunder. Då Dividend Sweden är engagerat i ett flertal bolag uppnås per automatik en god riskspridning.

Dividend Swedens intäkter utgörs av avkastning på investeringar, ägarspridningar, ränta på brygglån och garantiarvoden. Därtill kommer intäkter på konsulttjänster som genomförs åt de bolag vi är investerade i.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.