Styrelse & revisor

Dividend Sweden / Investor Relations

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jacob Dalborg Styrelseordförande

Född 1970. Jacob Dalborg är medgrundare av investmentbolagen Vitgrund och JPHolding. Han har tidigare varit VD för Bonnier Books och andra bolag inom Bonnierkoncernen där han även haft andra befattningar. Utöver uppdraget i Dividend Swedens styrelse är Jacob Dalborg ledamot i ett flertal andra styrelser. Styrelseordförande i Dividend Swedens styrelse sedan 2022.

Bo Lindén Ledamot

Född 1960. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Entreprenör med lång erfarenhet av ledande befattningar i företag inom den finansiella sektorn samt ett antal styrelseuppdrag. Tidigare arbetsgivare är bl.a. Alfred Berg FK, Stockholm FK, Stockholm Corporate Finance. Grundare av Capensor Capital och tidigare bolagets VD och idag styrelseordförande i bolaget. Tidigare styrelseordförande Dividend Sweden. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2021.

Tobias Berglund Ledamot

Född 1977. Civilekonom från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Entreprenör med stor erfarenhet av finansmarknaden och bolagsbyggande. Tidigare grundare och vice VD i Laika Consulting. Har tidigare arbetat för Carnegie Pension Consulting. Arbetar nu som CFO i DS Plattformen och Dividend Sweden. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2021.

Arne Nabseth Ledamot

Född 1963, civilekonom men mer än 30 års erfarenhet inom entreprenörskap, IT, finansbranschen samt som investerare. Entreprenör från bland flera bolag som annat MAS, Applicon mfl. Riskkapitalist på Ledstiernan, IT-chef på Philips Norden, Senior Manager på KPMG och Bearing Point i Silicon Valley. Ängelinvesterare i flera bolag och nu styrelseordförande i noterade Attana. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2022.

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Auktoriserad revisor
LR Revision & Redovisning Sverige AB

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.