Ledning

Dividend Sweden / Investor Relations

Bo Lindén VD

Född 1960. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Entreprenör med lång erfarenhet av ledande befattningar i företag inom den finansiella sektorn samt ett antal styrelseuppdrag. Tidigare arbetsgivare är bl.a. Alfred Berg FK, Stockholm FK, Stockholm Corporate Finance. Grundare av Capensor Capital och tidigare bolagets VD och idag styrelseordförande i bolaget. Tidigare styrelseordförande Dividend Sweden. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2021.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.