Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Utdelning av aktier i Dividend Sweden och notering på NGM

DS Plattformens årsstämma beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

Den 31 mars 2022 beslutade årsstämman i DS Plattformen om vinstutdelning av Dividend Sweden:

-373 332 A-aktier
-44 718 526 B-aktier
-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A
-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B
-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A
-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden som DS Plattformen innehar.

Utdelningen innebär att
-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen.
-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen.

Stämman bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för utdelningen. I enlighet med detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden skall vara den 8 juli 2022. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden är den 6 juli 2022. Den 7 juli 2022 handlas DS Plattformens aktie utan rätt till utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.

Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

I Dividend Sweden bedrivs gruppens operativa verksamhet och innehåller gruppens portfölj. Dividend Sweden kommer bedriva samma verksamhet samt fortsätta med samma affärsidé och mål. Att vara ett investeringsbolag med fokus på ägarspridningar och finansieringslösningar mot listade småbolag, eller bolag på väg mot en listning. Avsikten är att genom investeringar och utdelningar skapa en hög och stabil avkastning till sina aktieägare. 

För ytterligare information kontakta
Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2022-08-18
Regulatorisk

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO1A och TO1B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före  nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,74 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B pågår mellan 19 augusti och 2 september 2022

2022-07-27
Regulatorisk
2022-07-11
Regulatorisk

Med anledning av Dividend Swedens återlistning på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV har styrelsen idag publicerat en bolagsbeskrivning på hemsidan.

2022-06-28

DS Plattformens årsstämma beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.