Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Zoomability Int

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Zoomability Int.

Dividend Sweden har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet avseende utdelningen av aktier i Zoomability som beslutades på årsstämman den 15 december 2022.

Skatteverket har fastställt och meddelat det skattepliktiga värdet av utdelningen av Zoomability ska vara 1,18 kr per utdelad aktie. Varje aktie i Zoomability ska anses anskaffad för 1,18 kronor.

Dessa värden gäller som skattepliktiga värden per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.