Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Portföljbolag har begärts i konkurs

Yepzon Oy, ett av Dividend Swedens portföljbolag, har begärts i konkurs. Dividend Sweden äger aktier i Yepzon till ett bokfört värde av 3,88 MSEK, samt innehar konvertibla skuldebrev till ett bokfört värde av 0,7 MSEK. Maximala förlusten för Dividend Sweden är följaktligen 4,58 MSEK, vilket motsvarar ca 0,08 kr/aktie, Vid senaste rapporttillfället hade Dividend Sweden ett substansvärde om 0,97 kr/aktie.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023, kl 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.