Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Ledning och styrelse tecknar i pågående Teckningsoptionsinlösen

Styrelseledamöterna i Dividend Sweden har tecknat sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående optionsinlösen;

  • Jacob Dalborg - 85 000 B-aktier
  • Arne Nabseth - 400 000 B-aktier
  • Tobias Berglund - 300 000 B-aktier
  • Bo Lindén - 93 333 A-aktier och 500 000 B-aktier

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B pågår mellan 19 augusti och 2 september 2022. 4 st Teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 aktie. Teckningskursen är 0,74 SEK/aktie.

 Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 september alternativt avyttras senast den 31 augusti, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier.

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.