Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Ledning och styrelse tecknar i pågående teckningsoptionsemission

Styrelseledamöterna i Dividend Sweden tecknar sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående emissionen. Styrelsen tecknar samtliga innehavda teckningsoptioner.

  • Bo Lindén - 93 000 A-aktier och 700 000 B-aktier
  • Jacob Dalborg - 85 000 B-aktier
  • Arne Nabseth - 500 000 B-aktier
  • Tobias Berglund - 100 000 B-aktier

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B pågår mellan 16 februari och 2 mars 2023. Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 aktie. Teckningskursen är 0,41 SEK/aktie.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 mars 2023, alternativt avyttras senast den 28 februari 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Bankerna har olika svarstider för teckningserbjudandet. 

 

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2023-05-08
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med NOSIUM AB att de investerar 2 MSEK i Dividend Sweden genom en riktad emission. I samband med detta så investerar Dividend Sweden 4 MSEK i en riktad emission hos NOSIUM, detta genom en kontant investering på 2 MSEK samt 2 MSEK genom kvittning av faktura. Av dessa ägarsprids aktier för ca 1,8 MSEK genom utdelning.

2023-04-25
Regulatorisk
2023-03-08
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Zoomability Int.

2023-03-07
Regulatorisk

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO2A och TO2B. Den 2 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 23 256 196 optioner, vilket motsvarar cirka 52,0 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 2,4 MSEK.

2023-02-17
Regulatorisk
2023-02-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO2A och TO2B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,41 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B pågår mellan 16 februari och 2 mars 2023.

2023-01-27
Regulatorisk
2023-01-26
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 15 december 2022 om utdelning av aktier i Zoomability Int AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden AB har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 februari 2023.

2023-01-18
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med KruSwiss Agro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK i bolaget.

2023-01-18
Regulatory

Dividend Sweden has entered into an agreement with KruSwiss Agro AB, to distribute shares for approximately SEK 3.75 million in the company through a dividend.

1
2
3

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.