Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Ledning och styrelse tecknar i pågående teckningsoptionsemission

Styrelseledamöterna i Dividend Sweden tecknar sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående emissionen. Styrelsen tecknar samtliga innehavda teckningsoptioner.

  • Bo Lindén - 93 000 A-aktier och 700 000 B-aktier
  • Jacob Dalborg - 85 000 B-aktier
  • Arne Nabseth - 500 000 B-aktier
  • Tobias Berglund - 100 000 B-aktier

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B pågår mellan 16 februari och 2 mars 2023. Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 aktie. Teckningskursen är 0,41 SEK/aktie.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 mars 2023, alternativt avyttras senast den 28 februari 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Bankerna har olika svarstider för teckningserbjudandet. 

 

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.