Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Förtydligande avseende substansvärdet - 1,20 SEK/aktie den 30/6

Fram till 6 juli var Dividend Sweden en konsoliderad del av DS Plattformen. Den 27 juli, släppte DS Plattformen AB sin delårsrapport för januari - juni 2022, den finns att läsa i sin helhet på DS Plattformens hemsida.

Dividend Sweden hade mellan 1 januari och 30 juni 2022 följande resultat:

  • Nettoomsättningen uppgick till 27 MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 9,5 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,6 MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,20 SEK

Då vi fått många frågor kring substansen i Dividend Sweden vill vi förtydliga att det går att utläsa från tidigare rapport och PM att substansvärdet var 1,20 SEK/aktie den 30 juni.

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected] 

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.