Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Avtal om ägarspridning med Zoomability

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Zoomability Int Ab, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,125 MSEK i bolaget.

Zoomability Int AB har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill. Den är primärt anpassad för personer med funktionsnedsättning. Zoom Uphill är en hybrid mellan en traditionell eldriven rullstol och en fyrhjuling. Fordonet är kommersialiserat och dess unika bottenplatta är patentskyddad. Zoomability har avtal med lokala distributörer i flera europeiska länder, USA samt Australien och säljer därutöver via e-handel. Sedan lanseringen 2011 har över 1 000 Zoom Uphill levererats till dessa marknader. Zoomability är noterat på Spotlight Stock Market.

"Ett gediget arbete har genomförts för att bygga upp vårt strukturkapital för att främja tillväxt. Marknaden ligger framför våra fötter och vi lägger nu tyngdpunkten på sälj- och marknadsaktiviteter för att öka försäljningen.  I samband med den resan så vill vi utöka vår ägarkrets, vilket kommer att öka likviditeten i aktien och ge oss många nya möjligheter", säger Pehr-Johan Fager, VD Zoomability.

"Zoomability har en beprövad produkt, en stark patentportfölj och finns redan idag på flera stora marknader. Med nyligen genomförda omfattande investeringar i produktionen så tror vi att Zoomability är redo att ta nästa steg för att öka försäljningen och lönsamheten. Genom att ägarsprida aktier hjälper vi bolaget att nå ut och ger samtidigt våra aktieägare möjligheten att bli delägare i ett mycket intressant bolag", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2022, kl 20.00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2022-11-22
Regulatorisk

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.

2022-11-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  

2022-11-11
Regulatorisk
2022-11-01
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Zoomability Int Ab, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,125 MSEK i bolaget.

2022-10-25
Regulatorisk

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké den 15 november med tanke på förkortat räkenskapsår och därmed släpps ingen kvartalsrapport för det tredje kvartalet.

2022-09-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  

2022-09-06
Regulatorisk

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1A och TO1B, Den 2 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 21 712 480 optioner, vilket motsvarar cirka 48,1 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 4,0 MSEK.

1
2

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.