Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Avtal om ägarspridning med KruSwiss Agro AB

Dividend Sweden har ingått ett avtal med KruSwiss Agro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK i bolaget.

KruSwiss Agro arbetar med högkvalitativa CBD- och hampabaserade produkter. Produktionen sker i Sydafrika och Zimbabwe, huvudkontoret ligger i Schweiz. Bolaget äger redan idag hela produktionskedjan från frö till marknad och har licenser i flera länder. De har visat att affärsidén fungerar och har flertalet kontrakt. Idag ligger fokus på den europeiska och amerikanska industrin men målet är att snabbt expandera och bli en ledare inom den här typen av produkter för läkemedel, wellness, hälsa, skönhet, mat och dryck i Europa, USA och Asien. Bolaget planeras att noteras på First North under första halvåret 2023. Läs mer på www.kruagroswitzerland.com.

"Vi är mycket glada och stolta över att få arbeta med Dividend Sweden som en nyckelpartner till KruSwiss Agro AB för våra ambitioner att börsnotera företaget i Sverige. Vi på KruSwiss överbryggar klyftan mellan Afrika, USA och Europa genom att hjälpa till att få hampabaserade produkter till marknaden. Med över 10 000 hektar jordbruksmark för närvarande under förvaltning i Afrika inom gruppen känner vi oss extremt säkra på att tillhandahålla marknaden de bästa kvalitetsprodukterna till det mest konkurrenskraftiga priset. "Growing the Future" with KruSwiss", säger Theo Krueger, VD och grundare KruSwiss

"KruSwiss har redan kommit väldigt långt i sitt arbete och besitter stor erfarenhet inom ett segment som växer snabbt och bolaget har alla möjligheter att bli en ledande aktör på en marknad som beräknas omsätta hundratals miljarder inom några år bara i Europa. Det tillsammans med en kommande notering i Stockholm så ser vi det som ett väldigt bra läge att dela ut aktier till våra aktieägare.", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2023, kl 15:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

2023-05-08
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med NOSIUM AB att de investerar 2 MSEK i Dividend Sweden genom en riktad emission. I samband med detta så investerar Dividend Sweden 4 MSEK i en riktad emission hos NOSIUM, detta genom en kontant investering på 2 MSEK samt 2 MSEK genom kvittning av faktura. Av dessa ägarsprids aktier för ca 1,8 MSEK genom utdelning.

2023-04-25
Regulatorisk
2023-03-08
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Zoomability Int.

2023-03-07
Regulatorisk

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO2A och TO2B. Den 2 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 23 256 196 optioner, vilket motsvarar cirka 52,0 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 2,4 MSEK.

2023-02-17
Regulatorisk
2023-02-15
Regulatorisk

Dividend Sweden har utestående teckningsoptioner av serien TO2A och TO2B. Innehavaren äger rätt att för fyra (4) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs motsvarande 80% av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen för bolagets aktie, enligt NGMs officiella prisstatistik under en tiodagars handelsperiod som slutar två bankdagar före nyttjandeperioden. Kursen har fastställts till 0,41 kr per aktie. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2A och TO2B pågår mellan 16 februari och 2 mars 2023.

2023-01-27
Regulatorisk
2023-01-26
Regulatorisk

Årsstämman beslutade den 15 december 2022 om utdelning av aktier i Zoomability Int AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden AB har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 februari 2023.

2023-01-18
Regulatorisk

Dividend Sweden har ingått ett avtal med KruSwiss Agro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK i bolaget.

2023-01-18
Regulatory

Dividend Sweden has entered into an agreement with KruSwiss Agro AB, to distribute shares for approximately SEK 3.75 million in the company through a dividend.

1
2
3

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.