Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner TO1A och TO1B i Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1A och TO1B, Den 2 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 21 712 480 optioner, vilket motsvarar cirka 48,1 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 4,0 MSEK.

Under perioden 19 augusti till 2 september har innehavare av teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Fyra stycken teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie till kursen 74 öre. Totalt utnyttjades 373 332 optioner av serie TO1A och 21 339 148 optioner av serie TO1B, vilket motsvarar 100% av T01A och 47,7% av TO1B.

Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs 93 333 nya A-aktier och 5 334 787 nya B-aktier till bolaget. Antal aktier i bolaget blir därför 466 665 A-aktier och 50 053 313 B-aktier. Detta medför en utspädning om 25% på A-aktierna och ca 11,9 % på B-aktierna.

Nyttjade teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket kommer interimsaktierna att omvandlas till ordinarie aktier.

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut åt Dividend Sweden AB gällande optionsinlösen.

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.