Pressmeddelanden

Dividend Sweden / Investor Relations

Bokslutskommuniké publiceras den 15 november

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké den 15 november med tanke på förkortat räkenskapsår och därmed släpps ingen kvartalsrapport för det tredje kvartalet.

Dividend Sweden beslutade på en extra bolagsstämma den 27 september 2022 att omlägga Bolagets räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår, 1 oktober - 30 september. I anslutning därtill ändrades det innevarande räkenskapsåret till att endast omfatta en period om nio månader. Det innebär att den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret är den 30 september 2022. Skälet till beslutet är att bolaget genom att förkorta räkenskapsåret tidigare kan erbjuda ägarspridningar via utdelningar, vilket är en central del av bolagets affärsplan.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.